|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała,

Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

Oferuje się do sprzedaży prawa do znaku towarowego:

  1. Znak towarowy TECHMEX
  2. Znak towarowy GEOSERWER

Zapraszamy do negocjacji.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
e-mail: info@techmex.com.pl

Adres do korespondencji: TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała.

 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl