Chmura obliczeniowa

W dzisiejszym świecie firmy każdej wielkości mają konfigurację IT, niezależnie od tego, czy jest ona obsługiwana lokalnie, czy w chmurze. Hosting aplikacji, danych, oprogramowania i sprzętu był jedynym sposobem, dopóki usługi w chmurze nie weszły w życie, a od tego czasu istnieje wykładniczy popyt na te usługi.

chmura obliczeniowa

W ciągu ostatniej dekady wiele firm przeniosło już swoją infrastrukturę IT do chmury, a inne rozważają przejście na modele infrastruktury chmurowej.
Jednak przed podjęciem decyzji istnieje wiele zmiennych, które firmy powinny wziąć pod uwagę, aby wybrać najlepsze dopasowanie do ich organizacji i potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym artykule zebraliśmy główne różnice, korzyści i zagrożenia związane z infrastrukturami lokalnymi i chmurowymi, ale najpierw krótko wyjaśnijmy, czym są infrastruktury lokalne i chmurowe.

Co to jest infrastruktura lokalna?

Model infrastruktury lokalnej odnosi się do przechowywania wszystkich aplikacji, oprogramowania, sprzętu i danych w fizycznym budynku organizacji. Ten tradycyjny model jest najbardziej oparty na zarządzaniu zasobami IT. Ponieważ firma hostuje wszelkiego rodzaju zasoby korporacyjne we własnym zakresie, utrzymanie i bezpieczeństwo tych zasobów zależy od wewnętrznych zespołów IT. W tym modelu strony trzecie nie są zaangażowane w żadną część procesów integracji, wdrażania, konserwacji i bezpieczeństwa zasobów IT.

chmura obliczeniowa

Co to jest infrastruktura chmury?

Infrastruktura chmury odnosi się do współpracy z dostawcami zewnętrznymi w celu hostowania aplikacji korporacyjnych, danych, oprogramowania i sprzętu serwerowego. W tym modelu zewnętrznymi dostawcami usług w chmurze zajmują się konserwacją zasobów IT i są głównym nadzorcą infrastruktury IT firmy. Korzystając z tego modelu, wszystkie firmy, nawet małe firmy, muszą uiścić opłatę abonamentową za zasoby i usługi, z których korzystają, nic więcej. Po prostu wszystko jest w rękach zewnętrznych dostawców usług w chmurze, co pomaga firmom szybko i łatwo skalować operacje organizacyjne. Wreszcie, jedynym wymogiem dostępu do zasobów i danych korporacyjnych jest Internet.

Lokalnie a w chmurze.

Kiedy badamy infrastrukturę lokalną i chmurową, istnieją dwie wyraźne różnice. Po pierwsze, korzystanie z modelu on-premise zwiększy koszty zarządzania zasobami IT, ponieważ musisz kupić licencje na oprogramowanie i serwery wewnętrzne, a także musisz znaleźć miejsce na umieszczenie swojej infrastruktury. Z drugiej strony, korzystając z modelu chmury, nie poniesiesz żadnych kosztów początkowych, ponieważ Twoje zasoby IT będą przechowywane na serwerach lokalnych dostawcy chmury, a Ty zapłacisz tylko za to, czego używasz.

chmura obliczeniowa

Po drugie, korzystając z modelu on-premise, utrzymaniem zasobów IT zajmie się wewnętrzny personel IT, który musi wdrożyć wszystko samodzielnie. Aby poradzić sobie z tymi obciążeniami, zespoły IT muszą poświęcić dużo czasu, a ich obowiązki wymagają wiedzy i doświadczenia. Z drugiej strony, podczas korzystania z modelu chmury, konserwacja i wdrażanie zasobów IT będą obsługiwane przez wewnętrzny personel IT dostawcy, co zmniejszy obciążenie zespołu IT.

Zalety modelu infrastruktury lokalnej.

Najważniejszą zaletą modelu on-premise jest bezpieczeństwo danych. Hosting danych na serwerach wewnętrznych zwiększa bezpieczeństwo danych i umożliwia większą kontrolę nad sposobem uzyskiwania dostępu do zasobów i danych organizacji oraz ich bezpieczeństwa. Ponieważ wszystko odbywa się wewnętrznie, bezpieczeństwo Twoich danych nie wymaga zaangażowania osób trzecich. Ponadto aby uzyskać dostęp do zasobów i danych, nie jest potrzebne połączenie z Internetem, a każdy może uzyskać dostęp do zasobów i danych ręcznie.

chmura obliczeniowa

Zalety modelu infrastruktury chmury.

Przede wszystkim model chmury jest opłacalny, nie trzeba wdrażać sprzętu serwerowego ani kupować licencji na oprogramowanie. W tym modelu płacisz tylko za to, czego używasz. Po drugie, Twoje zasoby IT będą stale udostępniane i monitorowane przez dostawcę. W momencie, gdy pojawią się problemy, wewnętrzny zespół Twojego dostawcy będzie tam, aby je naprawić. Wreszcie, modele chmurowe umożliwiają zdalny dostęp do zasobów i danych firmowych niezależnie od lokalizacji.

chmura obliczeniowa

Ryzyko związane z modelem infrastruktury lokalnej.

Ponieważ każdy zasób IT znajduje się w fizycznym budynku Twojej firmy, może być narażony na pożary, powodzie itp. Incydenty te mogą spowodować poważne szkody i zniszczyć całą infrastrukturę, a także utratę wszystkich danych, ponieważ model infrastruktury lokalnej oferuje minimalne kopie zapasowe danych i ograniczone odzyskiwanie danych. Ponadto w miarę rozwoju firmy skalowanie serwerów fizycznych może być trudne i kosztowne. Wreszcie, gdy pojawią się problemy, Twój zespół będzie musiał je naprawić, a jeśli Twojemu zespołowi brakuje wiedzy i doświadczenia, cały system może zostać zamknięty lub napotkać długie godziny przestoju.

chmura obliczeniowa

Ryzyko związane z modelem infrastruktury chmury.

Niektórzy dostawcy usług w chmurze mogą mieć niską higienę bezpieczeństwa, co może prowadzić do naruszenia danych. Twoja firma nie ma kontroli nad bezpieczeństwem Twoich zasobów i danych. W przypadku cyberataku Twój zespół nie może interweniować. Ponadto, gdy dostawca chmury nie spełnia wymagań dotyczących zgodności, Twoja firma może zostać ukarana surowymi karami i grzywnami za zgodność.
Na przykład, jeśli Twoja firma działa w sektorze opieki zdrowotnej, a Twój dostawca narusza wymóg ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA ), w zależności od wagi tego naruszenia, władze HIPAA mogą zastosować grzywny w wysokości do 1,5 miliona dolarów. Dlatego dostawca chmury musi przestrzegać przepisów obowiązujących w Twojej firmie.

 

Podsumowanie

Modele infrastruktury on-premise i cloud mają swoje wady i zalety. Aby zdecydować, który jest najlepszy dla Twojej organizacji, musisz wziąć pod uwagę różne zmienne i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli którykolwiek z nich nie spełnia w pełni Twoich potrzeb, możesz przyjąć podejście hybrydowe, w którym korzystasz zarówno z infrastruktury lokalnej, jak i chmurowej.