|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


Aktualności, wydarzenia

Informacja dla wierzycieli

Sprzedaż znaku towarowego
TECHMEX, GEOSERWER

Miejsce przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych

Więcej informacji
 2021.05.07 - REGULAMIN PRZETARGU PISEMNNEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI TECHMEX S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ + WYKAZ WIERZYTELNOŚCI


W dniu 5 listopada 2010 uprawomocniło się Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej o ogłoszenie upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku
...
Więcej informacji w dziale Dla inwestorów
Oferty sprzedaży
www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl