|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


Dla inwestorów


AkcjonariuszIlość
posiadanych akcji
Procentowa ilość
posiadanych akcji
Free float 8 368 672100 %


8 368 672100%

Aktualizacja: 16.11.2010

Dane na podstawie informacji z KDPW otrzymanych przed NWZ zwołanym na dzień 20.09.2010 i komunikatów akcjonariuszy przesłanych spółce do dnia 15.11.2010.

www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl