|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


Użyteczne informacje

 • Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Maciej Bednarkiewicz posiada wyższe wykształcenie i jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Począwszy od 1969 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata. Od roku 1989 Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Począwszy od 1991 roku Sędzia Trybunału Stanu RP. W roku 1992 ponownie wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W roku 1993 Doradca Szefa Kancelarii Sejmu RP i Członek Rady Legislacyjnej. Od roku 1995 Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1997 roku ponownie powołany na stanowisko Sędziego Trybunału Stanu RP. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W 2000 roku Pan Maciej Bednarkiewicz został przyjęty do Zakonu Kawalerów Maltańskich. W latach 2003-2008 był Członkiem Rady Nadzorczej Techmex.
  Pan Maciej Bednarkiewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Franck Bergonzo - Członek Rady Nadzorczej
  Franck Bergonzo posiada wyższe wykształcenie i jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania HEC (Hautes Etudes Commerciales) we Francji. Aktualnie związany jest zawodowo z francuską spółką giełdową Exane, prowadzącą działalność w sektorze finansowym. Firma zajmuje się inwestycjami, zarządzaniem aktywami oraz zobowiązaniami kapitałowymi. W ciągu ostatnich 15 lat zajmował w spółce różne stanowiska kierownicze, pełniąc obowiązki m.in. Zastępcy Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Działu Raportowania. Obecnie jest kierownikiem oddziału firmy Exane zajmującego się badaniem rynku (Equity Research Division) - gdzie zdobywa wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Pan Franck Bergonzo posiada dużą wiedzę z zakresu informatyki.
  Pan Franck Bergozno nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Marek Dietl - Członek Rady Nadzorczej
  Marek Dietl posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz szeroką wiedzę teoretyczną popartą bogatym dorobkiem naukowym. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbył staż naukowy w University of Glasgow, posiada doktorat Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Ekonomii warszawskiej SGH, a także ekspertem Instytutu Sobieskiego. Autor licznych artykułów publikowanych m.in. w Harvard Business Review Polska, Businessman Magazine, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej. Bardzo dobry finansista związany zawodowo z sektorem kapitałowym od 10 lat. W latach 2000 - 2008 współpracował z międzynarodową firmą doradczą Simon-Kucher & Partners, początkowo jako konsultant, a następnie menadżer warszawskiego biura (2004 - 2008). Członek Rad Nadzorczych spółek Libella Sp. z o.o., Port Lotniczy Lublin S.A., BA Seedfund (do 2008), Bank Gospodarstwa Krajowego (do 2008). Obecnie pełni funkcję menadżera inwestycyjnego w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. Jest również doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pan Marek Dietl ma 32 lata.

 • Tadeusz Piętka - Członek Rady Nadzorczej
  Absolwent Wydziału Ekonomii kierunek Finanse i Rachunkowość na Wilfrid Laurier University w Kanadzie. Dodatkowo ukończył studia London Business School w Wielkiej Brytanii, a także Association for Investment Management & Research w Charlotesville w USA. Posiada ponad 16 lat doświadczenia biznesowego z Kanady, Wielkiej Brytanii oraz z krajów Europy Wschodniej, w szczególności Polski, Ukrainy, Rosji i Rumunii. Swoje doświadczenie zdobywał poprzez prace w dużych międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, funduszach private equity oraz z inwestorami prywatnymi. W Kanadzie pracował w Rogal Bank of Canada (analiza rynków walutowych, 1994-1998), Bain & Company Inc. (reorganizacja firmy telekomunikacyjnej, 2000-2001), Bank of Montreal (planowanie i wdrażanie projektów konsultingowych, 2001-2002). W latach 2003-2007 pracował w Polsce m.in. GE Bank Mieszkaniowy (Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Kredytów), Getin Holding SA (Wiceprezes Zarządu), Getin Leasing (Prezes Zarządu), DomBank (Dyrektor Zarządzający), Alianz Biznes Polska SA (Członek Zarządu). W latach 2007-2009 zajmował się strategią i rozwojem STC Investments (Wiceprezes Zarządu) i The Bank (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) w Kijowie na Ukrainie. Obecnie Colonade International, Warszawa – Założyciel i Prezes Zarządu. Ma 43 lata.

 • Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Toulouse we Francji na kierunku Księgowość i Finanse. W latach 1993-2002 związany z Schneider Electric początkowo jako kontroler finansowy w Paryżu, a od 1997 na stanowisku Dyrektor Finansowy (CFO) w Schneider Electric Polska w Warszawie. Od roku 2002 na stanowisku Dyrektor Finansowy w Elektrowni Rybnik SA (Grupa EDF) i Everen (Grupa EDF) - spółki zależnej zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej produkowanej w jednostkach Grupy EDF w Polsce. Od 2008 roku odpowiedzialny także utworzenie centrum usług dla 10 firm z grupy EDF Polska, łączące w sobie funkcje finansów, HR, IT i administracji. Ma 40 lat.
 • www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl