|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, data 16.04.2019

OGŁOSZENIE: Informacja dotycząca IV planu podziału funduszów masy upadłości

  Byli pracownicy - wierzyciele TECHMEX S.A.
upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia ,że sporządzany jest IV plan podziału funduszów masy upadłości zakładający dalszą , częściową spłatę wierzytelności drugiej kategorii zaspokojenia tj. zaległych wynagrodzeń , wierzytelności ZUS O/ Bielsko-Biała i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . Planowany termin spłaty wierzytelności to przełom II i III kwartału 2019 r.

W związku z powyższym Syndyk zwraca się do wszystkich byłych pracowników o pilne przesłanie informacji o zmianie danych w zakresie :
  • nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • rachunku bankowego
  • przynależności do urzędu skarbowego
  • inne zmiany
mające wpływ na poprawny przekaz należnych środków pieniężnych .

Zawiadomienie o zmianach danych proszę przesłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem . Do pisma należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanej zmiany.

Korespondencję proszę kierować na adres :
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. 1 Maja 2 , 43-300 Bielsko-Biała
skr. poczt. 465


Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
Tel. 604 812 414 ; e-mail : syndyk.dw@gmail.com


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl