|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, data 19.01.2015

OGŁOSZENIE: Wykonanie III Planu podziału funduszów masy upadłości

  Byli pracownicy - wierzyciele TECHMEX S.A.
upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Dot. Wykonanie III Planu podziału funduszów masy upadłości

Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że sporządzany jest III plan podziału funduszów masy upadłości zakładający dalszą, częściową spłatę wierzytelności drugiej kategorii zaspokojenia tj. zaległych wynagrodzeń, wierzytelności ZUS O/ Bielsko-Biała i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Planowany termin spłaty wierzytelności to I kwartał 2015 r.

W związku z powyższym Syndyk zwraca się do wszystkich byłych pracowników o pilne przesłanie informacji o zmianie danych w zakresie :
  • nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • rachunku bankowego
  • przynależności do urzędu skarbowego
  • inne zmiany

Zawiadomienie o zmianach danych proszę przesłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem . Do pisma należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanej zmiany.

Korespondencję proszę kierować na adres :
TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Partyzantów 71, 43-316 Bielsko-Biała


Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl