|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, data 04.08.2013

OGŁOSZENIE: Wykonanie II Planu podziału funduszów masy upadłości

  Byli pracownicy - wierzyciele TECHMEX S.A.
upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Dot. Wykonanie II Planu podziału funduszów masy upadłości

Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w lipcu b.r. na rzecz byłych pracowników spółki wypłacone zostały środki finansowe na podstawie II Planu podziału funduszów masy upadłości.

Plan został złożony do Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej w dniu 05.06.2013 r. i zatwierdzony postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 12.07.2013 r.

II Plan podziału funduszów masy upadłości obejmował dalszą częściową spłatę niezaspokojonych wierzytelności kategorii II (dot. podstawowej i I uzupełniającej listy wierzytelności) na rzecz 234 wierzycieli w tym:
  • 232 byłych pracowników,
  • FGŚP z/s w Katowicach,
  • ZUS Oddział w Bielsku-Białej.
Łącznie, na podstawie 2-óch planów podziału funduszów masy upadłości spłacono 61% ogólnej sumy wierzytelności kategorii II:
  • I Plan podziału funduszów masy upadłości - zrealizowany w XII/2012 r.
  • II Plan podziału funduszów masy upadłości - zrealizowany w VII/2013 r.
Zgromadzoną sumę środków finansowych stanowiły wierzytelności upadłego odzyskane w drodze procesów sądowych.

Uwaga:

Na potrzeby aktualizacji bazy danych uprasza się o przekazywanie w formie pisemnej na adres: TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała informacji dotyczących wszystkich zmian danych osobowych tj.:
  • zmiana nazwiska,
  • zmiana adresu zamieszkania,
  • zmiana przynależności do urzędu skarbowego,
  • informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego
Do pisma informującego o zmianach wymienionych powyżej lub innych należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanej zmiany.

Dotychczas zmiany w bazie danych spółki były liczne – niemniej jednak większość byłych pracowników niezwłocznie zareagowała na komunikat opublikowany na stronie internetowej - dzięki czemu realizacja zarówno I jak i II Planu podziału funduszów masy upadłości przebiegła szybko i skutecznie.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl