|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 19.12.2012

OGŁOSZENIE: Sprzedaż wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży
PAKIET WIERZYTELNOŚCI w łącznej kwocie 150 472,02
po najwyższej cenie uzyskanej w trybie konkursu ofert.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała.
Tel. 33 813 00 40


Możliwość udostępnienia informacji o przedmiocie sprzedaży w formie elektronicznej zapytania na adres: info@techmex.com.pl

Termin składania ofert do dnia 11.01.2013 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 15.01.2013 r.

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży:

Na pakiet wierzytelności składają się następujące wierzytelności stwierdzone prawomocnym tytułem wykonawczym:

Lp Nazwa Należność
główna
1 Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Małgorzata Ćwiertnia KOYTO.PL” 133 318,35 zł
2 Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Robert Lach Konsulting Geoprzestrzenny GEOSPACE” 5 160,00 zł
3 Dłużnik PROGATE Sp. z o.o. Sp. k. 4 134,60 zł
4 Dłużnik H&B Notebooks S.A. 3 744,18 zł
5 Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sebastian Dudek MAN NETWORKS” 3 637,04 zł
6 Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zbigniew Wilczyński KONSYLIUM” 477,85 zł

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia oferty, prowadzenia ewentualnych dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części w każdym momencie bez podania przyczyn.

 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl