|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, data 10.06.2013

OGŁOSZENIE: II Plan podziału funduszów masy upadłości

  Byli pracownicy - wierzyciele TECHMEX S.A.
upadłości likwidacyjnej (wszyscy)


Dot. II Plan podziału funduszów masy upadłości

Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 05.06.2013 r. złożony został do Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej II Plan podziału funduszów masy upadłości.

II Plan podziału funduszów masy upadłości zakłada częściową spłatę niezaspokojonych wierzytelności kategorii II (dot. podstawowej i I uzupełniającej listy wierzytelności) na rzecz 234 wierzycieli w tym:
  • 232 byłych pracowników,
  • FGŚP z/s w Katowicach,
  • ZUS Oddział w Bielsku-Białej.
Łączna spłata dokonana na podstawie I i II Planu podziału funduszów masy upadłości stanowić będzie 61% brutto sumy wierzytelności.

Zgromadzoną sumę środków finansowych stanowią kwoty należne upadłemu odzyskane w drodze procesów sądowych.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji II Planu podziału funduszów masy upadłości ponawia się prośbę o przekazanie na adres: TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała informacji dotyczących wszystkich zmian, które będą miały wpływ na przekazanie Państwu środków pieniężnych i dokonanie odpowiednich rozliczeń tj.:

  • zmiana nazwiska,
  • zmiana adresu zamieszkania,
  • zmiana przynależności do urzędu skarbowego,
  • informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego - forma przelewu na rachunek bankowy zapewnia szybkie i sprawdzalne przekazanie Państwu należności oraz umożliwia poprawne rozliczenie się z wydatkowanych środków finansowych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS - czego nie gwarantuje przekaz pocztowy, który ponadto generuje dodatkowe koszty.
Oczekuje się więc, że przekazanie należności wszystkim osobom uprawnionym nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy.

Do pisma informującego o zmianach wymienionych powyżej lub innych należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanej zmiany.

Oryginał pisma:

II Plan podziału funduszów masy upadłości


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl