|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 05.03.2014

Oferta sprzedaży, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami TECHMEX SA


    W nawiązaniu do informacji dotyczącej ogłoszenia przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71 ( KW BB1B/00057609/0 ),
Syndyk Masy Upadłości TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że przetarg doszedł do skutku, wpłynęła oferta na zakup przedmiotowej nieruchomości.

W najbliższym okresie planowane jest zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.


    Syndyk Masy Upadłości TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej z/s w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71 ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami TECHMEX S.A. położoną w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71

KW nr BB1B/00057609/0

która obejmuje:
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa o powierzchni 12.115 m2 - kompleks 10 działek oznaczonych nr 1030/8, 1030/13, 1030/14, 1034/2, 1035/8, 2751/5, 2756/2, 3199, 3200, 3201,
 • prawo własności 4 obiektów budowlanych o łącznej powierzchni zabudowy 3.127,60 m2 i pow. użytkowej 5.107,3 m2 w tym:
  1. budynek biurowo-usługowy, trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 2.635,2 m2,
  2. budynek w części jednokondygnacyjny, a w części dwukondygnacyjny wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym o funkcji:
   • magazynowej o pow. użytkowej 1.445,0 m2 ,
   • usługowo-biurowej o pow. użytkowej 742,4 m2
  3. wiata magazynowa obudowana o pow. użytkowej 251,8 m2,
  4. budynek portierni o pow. użytkowej 32,9 m2.
Cena wywoławcza: 4 532 500,00 zł netto

Nieruchomość usytuowana jest na trasie Bielsko-Biała - Szczyrk przy skrzyżowaniu ulic, które bezpośrednio prowadzą do tras wylotowych do Cieszyna, Katowic, Krakowa i Żywca. Od południa i północy teren nieruchomości graniczy z innymi nieruchomościami komercyjnymi - komisem samochodowym, hurtowniami i magazynami, a także z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Gemini Park.

Wadium: 5 % ceny wywołania

  Nieruchomość TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej przy ul. Partyzantów 71 w Bielsku-Białej jest ogrodzona, oświetlona, w pełni zagospodarowana i uzbrojona. Posiada utwardzone drogi dojazdowe i plac manewrowy - możliwość wjazdu transportu ciężkiego.

Część powierzchni biurowej i magazynowej jest przedmiotem najmu. Umowy najmu są zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie upadłego:

TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej z/s w Bielsku-Białej,
ul. Partyzantów 71
Bielsko-Biała

zapytania na adres: info@techmex.com.pl
oraz telefonicznie pod numerem 33 813 00 40

Opis nieruchomości i zasady przetargu zawiera Regulamin Przetargu z którym można zapoznać się:
 • na stronie internetowej www.techmex.com.pl - tutaj: Regulamin Przetargu
 • osobiście w siedzibie Upadłego (adres jw.)
Z przedmiotem przetargu i związaną z nim dokumentacją można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.

Oferty należy kierować na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała do dnia 8.04.2014 r. (ostateczna data wpływu)

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 9.04.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej , sala nr 56.Budynek, część główna biurowa


Budynek, widok ogólny


Budynek, część magazynowa


Wiata i część magazynowa


Część magazynowa


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl