|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 24.10.2012, 19.11.2012, 13.12.2012

OGŁOSZENIE: sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch stanowisk postojowych w podziemnej hali garażowej położonej w Gdańsku

AKTUALIZACJA:

   Informuje się, że spółdzielcze prawo do dwóch miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej położonej w Gdańsku zostało zbyte w dniu 12.12.2012 r

AKTUALIZACJA:

   Informuje się, że w ramach przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego prawa do dwóch stanowisk postojowych w podziemnej hali garażowej położonej w Gdańsku przy ul. Stągiewnej i Spichrzowej w zasobie MWSM "Stągiewna" wpłynęły dwie pisemne równoważne cenowo oferty.

W związku z powyższym, na podstawie pkt VIII Regulaminu Przetargu Syndyk Masy Upadłości TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej postanowił prowadzić dalsze pisemne negocjacje w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Termin do złożenia przez oferentów nowych ofert cenowych upływa w dniu 26.11.2012 r.
OGŁOSZENIE:

Syndyk masy upadłości TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71
ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki

spółdzielczego prawa
do dwóch stanowisk postojowych


w podziemnej hali garażowej położonej w Gdańsku przy ul. Stągiewnej i Spichrzowej
w zasobie MWSM "Stągiewna".

Cena wywoławcza spółdzielczego prawa do:
  • dwóch stanowisk: 62 000 zł netto
  • jednego stanowiska: 31 000 zł netto

   Podstawowym kryterium wyboru opcji sprzedaży jest zaoferowana cena.
Oferty odpowiadające wymogom Regulaminu Przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy składać w zamkniętej kopercie na adres TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała do dnia 8.11.2012 r. (decyduje data wpływu)

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 12.11.2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71.

Szczegółowe Informacje o przedmiocie przetargu oraz Regulamin Przetargu dostępne w siedzibie TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej, na stronie www.techmex.com.pl , tel. 33 813 00 40.

Załączniki

[24.10.2012] REGULAMIN przetargu

 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl