|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 03.02.2011

Zaproszenie do składania ofert.

Syndyk masy upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na wycenę:

• przedsiębiorstwa Upadłego jako całości oraz
• zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy: syndyk@techmex.com.pl.


Oferty prosimy składać na adres Upadłego tj.:
TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej
ul. Partyzantów 71
43-316 Bielsko-Biała
z dopiskiem „wycena przedsiębiorstwa” w terminie do 25.02.2011.


Informujemy, iż ostateczny wybór oferty, zostanie dokonany zgodnie z art. 319 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl