|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Bielsko-Biała, 16.03.2011

Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej proponuje do sprzedaży następujące pojazdy.

Pojazdy wystawione do sprzedaży (cena oszacowania brutto):
1. Samochód osobowy, Fiat Palio Weekend, SB48038, Cena brutto: 4 800 zł
Przebieg: 168 537 km, rocznik: 2003, benzyna 1,6/gaz

2. Samochód osobowy, Fiat Punto, SB33733, Cena brutto: 5 360 zł
Przebieg: 86 613 km, rocznik: 2002, benzyna 1,2

3. Samochód osobowy, Toyota Corolla, SB72922, Cena brutto: 15 440 zł
Przebieg: 105 794 km, rocznik: 2005, benzyna 1,6

4. Samochód osobowy, VW Phaeton, SB44333, Cena brutto: 26 880 zł
Przebieg: 262 725 km, rocznik: 2003, benzyna 3,2

Pojazdy są objęte zwolnieniem od podatku VAT. Pojazdy będą sprzedawane po cenach nie niższych niż cena oszacowania.


Oferta powinna zawierać:
- pełny adres oferenta,
- telefon kontaktowy,
- nazwę pojazdu i proponowaną cenę zakupu
- poniższe oświadczenie „Oferent oświadcza, że stan techniczny i prawny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego uwag.”


W przypadku większej liczby ofert niż jedna na dany pojazd Syndyk przy wyborze oferty weźmie pod uwagę w szczególności:
- wysokość oferty
- kolejność złożenia oferty (data, godzina)
- kompletność oferty


Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie.

Termin składania ofert: 25.03.2011 (piątek), godzina 12.00
Uwaga! Zostaną rozpatrzone wyłącznie oferty, które wpłyną do spółki do ww. terminu.

Z pojazdami można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 033 8130 040).
W celu obejrzenia pojazdów zapraszamy w godzinach 9.00-15.00 od dnia 18.03.2011 do siedziby spółki Techmex SA w upadłości likwidacyjnej przy ul. Partyzantów 71 w Bielsku-Białej.

Oferty na zakup pojazdów można składać w siedzibie spółki:
Techmex SA w upadłości likwidacyjnej
ul. Partyzantów 71
43-316 Bielsko-Biała

lub fax: (033) 8130 045,
bądź na adres mail: sekretariat@techmex.com.pl (temat: Konkurs ofert)


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl