|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Uprawomocnienie wyroku sądu

Raport bieżący nr 36/2010
z dnia 2010.11.05

Uprawomocnienie się Postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku

 Raport Bieżący Nr 36/2010


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl