|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.09.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Zarządu, a także rozszerzyło skład Rady Nadzorczej do ośmiu osób. Na Prezesa Zarządu spółki wybrano Panią Teresę Studencką (zobacz Raport Bieżący Nr 26/2010).

Zgromadzenie zdecydowało o wyborze pięciu nowych Członków Rady Nadzorczej. Zobacz więcej na temat członków Rady Nadzorczej Więcej o członkach Rady Nadzorczej.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl