|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Uchylenie postanowienia w sprawie upadłości Techmex

Bielsko-Biała, 25.02.2010 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział V Gospodarczy w dniu 24 lutego 2010 roku postanowił na posiedzeniu niejawnym, że na skutek złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – Sądu Gospodarczego z dnia 30 listopada 2009 sygn. akt VI GU 46/09 w sprawie o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Techmex SA w Bielsku-Białej postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej.


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl