|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


 

Upadłość likwidacyjna Techmex SA

Dnia 30 listopada 2009 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku spółki giełdowej Techmex SA.

Pod koniec września i na początku października 2009 wnioski o upadłość likwidacyjną Techmex SA złożyły bank DnB Nord, Tech Data Polska Sp. z o.o., Geokart-International Sp. z o.o., natomiast dnia 15 października 2009 Zarząd Spółki złożył własny wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Rozprawa upadłościowa odbyła się dnia 19 listopada 2009 (Raport bieżący nr 65/2009). Sąd wydał postanowienie dnia 30 listopada 2009.

Szegółowe informacje znaleźć można w Raporcie bieżącym:

Raport bieżący nr 66/2009 - Otwarcie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku

---

Zawiadomienie

Bielsko-Biała, 01.12.2009 r.

Syndyk masy upadłości Techmex SA zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2009 postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku spółki Techmex SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod Sygnaturą akt VI GUp 18/09 Lik.

Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza Panią Teresę Płonkę oraz Syndyka masy upadłości Panią Danutę Wieczorek.

Danuta Wieczorek
Syndyk masy upadłości
Techmex SA w upadłości likwidacyjnej

---

Zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszenie upadłości

Bielsko-Biała, 08.12.2009 r.

Spółka Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że dnia 7 grudnia 2009, Zarząd Spółki złożył zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2009 dotyczące ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki i wniósł o zmianę postanowienia na upadłość z możliwością zawarcia układu.

---

Zawiadomienie - Dyżur Syndyka masy upadłości

Bielsko-Biała, 14.12.2009 r.

Jako Syndyk masy upadłości Techmex SA uprzejmie informuję, że ustalam dyżur dla interesantów w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w siedzibie spółki przy ul.Partyzantów 71 w Bielsku-Białej.

Jestem dla Państwa dostępna pod adresem e-mail: dwieczorek@techmex.com.pl. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod telefonem (33) 8130 040

Danuta Wieczorek
Syndyk masy upadłości
Techmex SA w upadłości likwidacyjnej

---

Uchylenie postanowienia w sprawie upadłości Techmex

Bielsko-Biała, 25.02.2010 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział V Gospodarczy w dniu 24 lutego 2010 roku postanowił na posiedzeniu niejawnym, że na skutek złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – Sądu Gospodarczego z dnia 30 listopada 2009 sygn. akt VI GU 46/09 w sprawie o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Techmex SA w Bielsku-Białej postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej.

---

Postanowienie w sprawie upadłości Techmex

Bielsko-Biała, 17.05.2010 r.

W dniu 14 maja 2010 na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez Sąd II instancji postanowienia z dnia 30 listopada 2009 sygn. Akt VI GU 46/09 o ogłoszeniu upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku postanowił ogłosić upadłość Techmex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041568 obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza Panią Teresę Płonkę oraz Syndyka masy upadłościowej Panią Danutę Wieczorek.
Sąd wezwał wierzycieli upadłego, którzy w ramach dotychczas prowadzonego postępowania nie zgłosili swoich wierzytelności – do zgłoszenia wierzytelności Sędziemy Komisarzowi w terminie 2 miesięcy od daty obwieszczenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby dokonały ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia Sędziemu Komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

---

Zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszenie upadłości

Bielsko-Biała, 16.06.2010 r.

Syndyk masy upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wpłynęło zażalenie Zarządu Spółki na Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy z dnia 14 maja 2010 o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Techmex SA. Zażalenie zostało złożone do Sądu Okręgowego V Wydział Gospodarczy w Bielsku-Bialej za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

---

Uprawomocnienie się Postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Bielsko-Biała, 5.10.2010 r.

W dniu 5 listopada 2010 uprawomocniło się Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej o ogłoszenie upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku.

---

Wierzytelności - komunikacja, zgłaszanie wierzytelności

Starając się polepszyć komunikację z Wierzycielami, Spółka uruchomiła specjalny adres e-mail przeznaczony dla Wierzycieli: wierzyciele@techmex.com.pl

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia wierzytelności:

Pobierz [PDF]: List do wierzycieli
Pobierz [PDF]: Formularz zgłoszenia wierzytelności
Pobierz [PDF]: Wybrane artykuły Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Termin publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 28 grudnia 2009 (Nr 252, pozycja 16105)


 www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl