|


O FIRMIE OFERTA INFORMACJE ZE SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY PRACA KONTAKT


Użyteczne informacje

W skład Grupy Kapitałowej Techmex wchodzą: jednostka dominująca Techmex S.A. oraz 2 spółki zależne. Strukturę powiązań w ramach Grupy Kapitałowej Techmex przedstawia poniższa tabela.Spółka Udział
Techmex S.A. w kapitale(%)
Metoda konsolidacji

SCOR S.A.
75,42 %Jednostka objęta konsolidacją (na podstawie art. 85 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości)

Maktu Holdings Limited
100 %Jednostka objęta konsolidacją (na podstawie art. 85 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości)
www.techmex.com.pl - Techmex S.A. 1987-2005 - Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na stronach niniejszego serwisu WWW są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm. Propozycje oraz uwagi dotyczące serwisu proszę przesyłać elektronicznie na adres: info@techmex.com.pl